Generalforsamling

Generalforsamlingen 2023 er planmæssigt afholdt, jf. nedenstående dagsorden.

BRUDAGER BYLAUG

Indkalder til:

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Mandag den 20. februar 2023, kl. 19.30 i Brudager Forsamlingshus

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg stemmetællere

 3. Årsberetning

 4. Klokkeregnskab

 5. Forsamlingshusregnskab

 6. Forslag til kontingent

 7. Indkomne forslag

 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg: Kjeld, Hans Peter, Hanne

 9. Valg af suppleant. På valg: Ny

 10. Valg af revisor. På valg: Annette

 11. Valg af revisorsuppleant. På valg: Sven

 12. Eventuelt

Spisning kl. 17.30. Menuen er ukendt, men koster kr. 75,00 incl. 1 øl/vand

Tilmelding til Hanne tlf.: 21731105 senest den 12. februar 2023

DET ER IKKE EN BETINGELSE AT DELTAGE I SPISNINGEN FOR AT DELTAGE I GENERALFORSAMLINGEN

OLDERMANDSBIDRAG

1 MEDLEN KR. 80,00

Bankoverførsel: 0847 402427 Mobile Pay: 83606

eller kontant til kasserer Hanne P. Bønløkke(Tøjsmose Tømrer & Maskinsnedkeri)

Hvis man vil på maillisten, kan der skrives til brudagerbylaug@gmail.com

På vegne af Brudager Bylaug

Hanne Preisler Bønløkke, kasserer